ป้ายครอบข้างอาคาร (Side building cover sign)

รหัสสินค้า : JC-007

ไม่พบสินค้า

ราคา

250.00 THB

300.00 THB

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ป้ายไวนิล หนา 510 แกรม พิมพ์อิงค์เจท 4 สี หมึก UV เครื่องพิมพ์ Mimaki สเปคญี่ปุ่น หมึกแท้ สำหรับใช้งานกลางแจ้ง

  • สำหรับป้ายไม่มีไฟ งานป้ายไวนิลพับขอบร้อยท่อร้อยท่อ PVC รอบ 4 ด้าน สำหรับขึงบนโครงป้ายเหล็ก ที่เจาะยึดกับโครงสร้างอาคาร
  • ขนาดป้ายที่เหมาะสม ความกว้าง 3 - 5 เมตร x ความสูง 6 - 12 เมตร

ราคาที่แสดงเป็น ราคาต่อ ตร.ม. : วิธีคำนวณพื้นที่ป้ายครอบข้างอาคาร (ตร.ม.) = ความสูงโครงป้าย (เมตร) x ความกว้างโครงป้ายของอาคาร (เมตร)

https://www.ivorytower.co.th/ป้ายไวนิล


Visitors: 672,937