บิลบอร์ด (Bill Board)

รหัสสินค้า : VN-BB-001

ราคา

0.00 THB

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

วัสดุงานพิมพ์ ที่สามารถใช้งานได้

1. ไวนิลหลังขาว ความหนา ตั้งแต่ 330 - 440 แกรม (แสงทะลุผ่านได้)


2. ไวนิลหลังเทา หรือหลังดำ สำหรับต้องการความทึบแสง

ความละเอียด และระบบงานพิมพ์

1. พิมพ์อิงค์เจท 4 สี CMYK, ที่ความละเอียด 720 - 1200 dpi, เครื่องพิมพ์ SWJ-320

ขนาดป้ายไวนิล


1. ความกว้าง (W) 3.2 เมตร โดยไม่ต้องซีลต่อไวนิล

2. ความสูงมากสุด (H) 2 - 50 เมตร โดยไม่ต้องซีลต่อไวนิลการแปรรูปไวนิล สำหรับงานติดตั้ง

1. ซีลไวนิล ด้วยเครื่องซีลไวนิลแถบกว้าง 2.0 cm ขอบบน และขอบล่าง ขนาดช่องสำหรับร้อยท่อ (h1, h2) ขึ้นอยู่กับขนาดท่อที่นำมาร้อย ตั้งแต่ 7 - 15 cm

2. ซีลไวนิล ด้วยเครื่องซีลไวนิลแถบกว้าง 2.0 cm ขอบซ้าย-ขวา ขนาดช่องสำหรับร้อยท่อ (w1, w2) ขึ้นอยู่กับขนาดท่อที่นำมาร้อย ตั้งแต่ 7 - 15 cm

Visitors: 630,273