P.O.P. Logistics - บริการคลัง ผลิต จัดส่ง ติดตั้งสื่อโฆษณา

 P.O.P. Logistics บริการคลังสินค้าเก็บสื่อโฆษณา พร้อมกระจายสินค้า ประเภท P.O.P., Promotion Item, Premium Item ไปยังสาขาทั่วไทย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.081 621-9388 อีเมล cs@ivorytower.co.thบริการคลังสินค้า เก็บอุปกรณ์ บูธ สำหรับจัดงานสัมมนา อีเว้นต์ต่างๆ พร้อมทีม Setup ทั่วไทย สนใจติดต่อ โทร.081 621-9388 หรือส่งบรีฟงานทางอีเมล cs@ivorytower.co.th

สำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ที่มีหลายสาขา เรามีบริการด้าน P.O.P. Logistics ให้บริการคลังจัดเก็บสินค้า พร้อมกระจายสินค้าเข้าสาขา ประเภท สื่อโฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์ อุปกรณ์บูธงานแสดงสินค้า, Promotion Item  พร้อมบริการจัดส่ง กระจายสินค้าโปรโมชั่น ติดตั้งป้ายโฆษณา

นอกจากนี้เรามีความพร้อมเรื่องเครื่องพิมพ์ สำหรับงานผลิต P.O.P. ป้ายโฆษณาประเภทต่างๆ ทำให้การผลิต กระจายสื่อของเราเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

P.O.P. Warehouse

บริการคลังเก็บสินค้าเฉพาะด้านประเภท สื่อโฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์ อุปกรณ์จัดงาน ออกบูธ ทำให้สามารถดูแล ซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงสื่อโฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์ ของท่านได้อย่างรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย

P.O.P. & Promotion Item Deliver

เรามีรถขนส่ง เพื่อการกระจายสินค้า สื่อโฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์ สินค้าโปรโมชั่น ครอบคลุมทั่วไทย

Repack & Packaging

บริการแยกย่อย บรรจุหีบห่อ สินค้า อาทิ เสื้อ, ใบปลิว, ป้ายโฆษณา, สินค้าพรีเมี่ยม ตาม Picking List ตามที่ลูกค้าต้องการ

Recall

บริการรื้อถอน รับคืน เรียกคืนสินค้า ประเภทสื่อโฆษณา ป้ายโฆษณา สินค้าพรีเมี่ยม สินค้าโปรโมชั่นจากร้านค้า สาขาปลายทางของท่าน มาที่เก็บคลังสินค้าส่วนกลาง เพื่อรอทำลาย ซ่อมแซม ปรับปรุงแก้ไขต่อไป

P.O.P. Delivery & Installation

งานจัดส่ง ติดตั้งสื่อโฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์ของเรา ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วไทย ด้วยทีมช่างทางด้านต่างๆ ดังนี้

  • บริการช่างติดตั้งสื่อโฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิล, ป้ายโปรโมชั่น, บิลบอร์ด, แบนเนอร์, ธงญี่ปุ่น, โปสเตอร์ ทั้งป้ายในอาคาร และกลางแจ้ง
  • บริการช่างรีดสติ๊กเกอร์อิงค์เจท ไดคัท ติดกระจก ผนัง ตกแต่งร้านค้า
  • บริการช่างเชื่อมโครงสร้างเหล็ก สำหรับทำโครงสร้างป้ายโฆษณาทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่

 บริการผลิต ติดตั้งป้ายโลโก้ ป้ายดิสเพลย์ ภายใน Shop หน้าร้าน สาขาของท่านทั่วไทย สนใจติดต่อโทร. 081 621-9388 หรือส่งข้อมูลเพื่อขอราคาทางอีเมล cs@ivorytower.co.th

บริการผลิต จัดส่ง ติดตั้ง P.O.P. ป้ายโปรโมชั่น ไปยังสาขาของท่านทั่วไทย เรามีงานผลิตป้าย PP Board พิมพ์อิงค์เจท UV และงานสติ๊กเกอร์อิงค์เจท สำหรับงานภายใน ภายนอกอาคาร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 081 621-9388 หรือส่งข้อมูลขอราคาทางอีเมล cs@ivorytower.co.th

พื้นที่การให้บริการของเราครอบคลุมพื้นที่ทั่วไทย สามารถทำงานเร่งด่วนให้แล้วเสร็จได้ตามแผนงาน มั่นใจได้ว่าทีมงานของเราจะสามารถดูแลงานโปรเจค การออกแคมเปญ การจัดโปรโมชั่นต่างๆ ของท่าน ให้ประสบความสำเร็จตามแผนที่วางแผนไว้   

 

Ordering Management โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ และระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาเอง ทำให้สามารถปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับองค์กรของท่านได้เป็นอย่างดี
เรามีทีมบริการงานผลิต ปรับแก้ไขแบบ พร้อมทีมกระจายสื่อ ทำให้การผลิตสื่อโฆษณา P.O.P. 
 ของท่านสามารถสื่อสารไปยังลูกค้าของท่านที่สาขา ได้อย่างรวดเร็ว และมีความยืดหยุ่น
บริการแพคสินค้า รีแพค สินค้าโปรโมขั่นต่างๆ พร้อมกระจายสินค้าตามแต่ละสาขา หน้าร้านต้องการ
บริการจัดส่ง ติดตั้งสื่อโฆษณา P.O.P. ไปยังสาขา ร้านค้าของท่านทั่วไทย

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 675,094