Backdrop ฉากหลังเวที

Backdrop  คือ  ป้ายหรือฉากหลัง ที่ใช้สำหรับประดับในงานต่างๆ เพื่อใช้เป็นฉากสำหรับถ่ายรูป เช่นงานแต่ง, งานเลี้ยงต่างๆ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบ็คดรอปหน้างานที่ใช้สำหรับต้อนรับ และแบ็คดรอปบนเวที

Backdrop จะมีทั้งแบบสำเร็จรูป ที่เป็นโครงอลูมิเนียมแล้วมีการนำแผ่นพีวีซีอิงค์เจ็ทมาปิดทับที่โครงอีกที ส่วนใหญ่ขนาด Backdrop ประเภทนี้จะมีขนาดที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้ว

ส่วนอีกประเภทจะเป็น Backdrop ที่วัดขนาดและติดตั้งหน้างานในขนาดที่เหมาะสมและกำหนดได้  Backdrop ประเภทนี้ส่วนใหญ่จะทำเป็นโครงไม้แล้วปิดทับวัสดุงานพิมพ์อิงค์เจ็ท เช่น ไวนิล, แผ่นพลาสวูด และ PP Board

Visitors: 675,093