P.O.P. Logistics - บริการคลังสินค้า ผลิต จัดส่ง ติดตั้งสื่อโฆษณา สำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่

สำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ มีหลายสาขา เรามีบริการด้าน P.O.P. Logistics ให้บริการคลังจัดเก็บสินค้าประเภท สื่อโฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์ อุปกรณ์บูธงานแสดงสินค้า สินค้าพรีเมี่ยม โปรโมชั่น พร้อมบริการจัดส่ง กระจายสินค้าโปรโมชั่น ติดตั้งป้ายโฆษณา P.O.P. นอกจากนี้เรามีเครื่องพิมพ์สื่อ P.O.P. ด้วยระบบดิจิตอล ทำให้การกระจายสื่อของเราเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ลักษณะดังนี้

  • P.O.P. Warehouse : บริการคลังเก็บสินค้าเฉพาะด้านประเภท สื่อโฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์ อุปกรณ์จัดงาน ออกบูธ ทำให้สามารถดูแล ซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงสื่อโฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์ ของท่านได้อย่างรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย
  • P.O.P. & Promotion Item Deliver : เรามีรถขนส่ง เพื่อการกระจายสินค้า สื่อโฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์ สินค้าโปรโมชั่น ครอบคลุมทั่วไทย
  • Repack & Packaging : บริการแยกย่อย บรรจุหีบห่อ สินค้า อาทิ เสื้อ, ใบปลิว, ป้ายโฆษณา, สินค้าพรีเมี่ยม ตาม Picking List ตามที่ลูกค้าต้องการ
  • Recall : บริการรื้อถอน รับคืน เรียกคืนสินค้า ประเภทสื่อโฆษณา ป้ายโฆษณา สินค้าพรีเมี่ยม สินค้าโปรโมชั่นจากร้านค้า สาขาปลายทางของท่าน มาที่เก็บคลังสินค้าส่วนกลาง เพื่อรอทำลาย ซ่อมแซม ปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

งานจัดส่ง ติดตั้งสื่อโฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์ของเรา ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วไทย ด้วยทีมช่างทางด้านต่างๆ ดังนี้

  • บริการช่างติดตั้งสื่อโฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิล, ป้ายโปรโมชั่น, บิลบอร์ด, แบนเนอร์, ธงญี่ปุ่น, โปสเตอร์ ทั้งป้ายในอาคาร และกลางแจ้ง
  • บริการช่างรีดสติ๊กเกอร์อิงค์เจท ไดคัท ติดกระจก ผนัง ตกแต่งร้านค้า
  • บริการช่างเชื่อมโครงสร้างเหล็ก สำหรับทำโครงสร้างป้ายโฆษณาทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่

 

พื้นที่การให้บริการของเราครอบคลุมพื้นที่ทั่วไทย สามารถทำงานเร่งด่วนให้แล้วเสร็จได้ตามแผนงาน มั่นใจได้ว่าทีมงานของเราจะสามารถดูแลงานโปรเจค การออกแคมเปญ ประชาสัมพันธ์ จัดโปรโมชั่นต่างๆ ของท่าน ให้ประสบความสำเร็จตามที่วางแผนไว้   

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 603,806