งานสติ๊กเกอร์อิงค์เจท ไดคัท

รูปตัวอย่างงานป้ายสติ๊กเกอร์ PVC พิมพ์อิงค์เจท และงานป้ายสติ๊กเกอร์ PVC 3M ไดคัท

งานพิมพ์อิงค์เจท มีประเภทหมึก Solvent , UV รีดบนผนัง, ฟิวเจอร์บอร์ด, อะคริลิค, พลาสวูด, ไวนิล, ไวนิลโปร่งแสง นำมาได้คัท รูปทรงต่างๆ

บริการงานป้าย

Visitors: 618,710