ผลงานป้ายไวนิล

รุปตัวอย่างงานป้ายไวนิล ธงญี่ปุ่น แบนเนอร์ บิลบอร์ด ป้ายล้อมรั้วโครงการ

งานพิมพ์อิงค์เจท 4 สี บนวัสดุไวนิล ขึงตรึงบนเฟรมไม้ หรือ เฟรมเหล็ก

 

Visitors: 672,939