องค์ประกอบศิลป์ (Art Composition)

องค์ประกอบศิลป์ (Art Composition)

องค์ประกอบศิลป์เป็นเรื่องของการจัดวาง และการเข้ากันของเส้น และสี ซึ่งในงานออกแบบนั้นไม่ว่าจะเป็นงานป้ายโฆษณา งานออกแบบโลโก้ตราสินค้า หรืองานพิมพ์ประเภทต่างๆ เราคงหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องคํานึงถึงองค์ปรกอบศิลป์เป็นหลักเพราะนอกจากจะช่วยให้เราสามารถวางโครงสร้างของการออกแบบได้ดีแล้วยังมีผลต่อความสวยงาม และการสื่อความหมายได้อีกด้วย

สิ่งสําคัญขององค์ประกอบศิลป์ในการออกแบบนั้น เราต้องคํานึงถึงสิ่งสําคัญหลักๆ ดังนี้

  • รูปแบบของงานที่เราต้องการออกแบบ
  • ความน่าสนใจ
  • มีความเหมาะสมกับวัสดุที่เลือกใช้
  • สอดคล้องกับขั้นตอนการผลิต

 

สําหรับในการออกแบบป้ายโฆษณา โลโก้ หรือตราสินค้านั้น การจัดวางองค์ประกอบศิลป์ก็ย่อมแตกต่างกันไป ไม่ต้องแปลกใจครับว่าทําไมงานแต่ละงานถึงมีองค์ประกอบศิลป์ไม่เหมือนกัน ซึ่งจริงๆ แล้ว งานออกแบบทุกงานมีองค์ประกอบศิลป์เป็นหลักอยู่แล้ว คือ จุด เส้น รูปร่างหรือรูปทรง น้ําหนัก และสี เพียงแต่การเลือกนําไปใช้งานนั้นจะแตกต่างกันเท่านั้นเอง เพราะงานแต่ละรูปแบบก็มีความต้องการขององค์ประกอบศิลป์ที่แตกต่างกัน

หลังจากที่เรามีองค์ประกอบศิลป์แล้วเราก็ต้องมาคํานึงถึงการจัดวางขององค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบเข้าด้วยกัน โดยหลักๆ การจัดวางองค์ประกอบนั้น มีด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ

  • จัดวางแบบสมมาตร คือ การจัดวางองค์ประกอบของทั้งสองฝั่งซ้ายขวาให้มีความเสมอ
  • จัดวางแบบอสมมาตร คือ การจัดวางองค์ประกอบแบบไม่จําเป็นต้องเท่ากันทั้งสองฝั่งหรือมีน้ําหนักเท่าๆกัน ซึ่งไม่จําเป็นจะต้องเหมือนกันเสมอไป แต่คือมีรูปร่าง น้ําหนักของสีหรือเส้นที่มีความเสมอกันโดยจะเน้นไปทางฝั่งใดหรือมุมใดมุมหนึ่งเป็นหลัก

 

ตัวอย่างการจัดวางแบบสมมาตร                                             ตัวอย่างการจัดวางแบบอสมมาตร

                                                 

ขอบคุณภาพจาก : http://www.ruudvaneijk.com/graphics/30

ขอบคุณภาพจาก : http://www.fubiz.net/2012/07/02/triennale-design-museum/triennale-design-museum-15/

 

เมื่อเราจัดวางโครงสร้างของภาพ หรือแบบออกมาแล้ว เราต้องพิจารณาถึงการเป็นเอกภาพของภาพ คือ

  • ความกลมกลืนของภาพ ดูแล้วเป็นอันหนึ่งอันเดียว
  • สามารถสื่อไปถึงเป้าหมายของงานอย่างได้ชัดเจน 
  • หากในภาพนั้น มีความขัดแย้งกัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเส้น สีหรือรูปร่าง รูปทรงการขัดแย้งนั้นก็ต้องรวมกันเป็นสมดุลเดียวกัน

เพื่อให้จุดเด่นของภาพเป็นหนึ่งเดียวหรือเป็นเอกภาพนั่นเอง เพราะถ้าหากการออกแบบป้ายของคุณไม่มีความเป็นเอกภาพแล้ว ป้ายของคุณก็จะเกิดความรก และเกิดการแย่งองค์ประกอบเด่นของภาพ

 

ขอบคุณภาพประกอบจาก : http://sango.igetweb.com/index.php?mo=3&art=4190435

 

ทั้งนี้ในการจัดวางองค์ประกอบนั้น บางครั้งก็ขึ้นอยู่กับสไตล์การออกแบบของแต่คน เพราะในเรื่องของการออกแบบนั้น นักออกแบบหลายๆ ท่าน ก็จะมีแนวทางในการออกแบบ และสไตล์การออกแบบที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์ หรือโลโก้ของตัวเองนั่นเอง

 

สำหรับท่านใดที่ต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือเสนอะแนะข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อได้ที่ cs@ivorytower.co.th  หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ivorytower.co.th นะครับ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 673,969